Transport odpadów niebezpiecznych

Transport odpadów

Firma nasza ramach prowadzonej działalności zapewnia transport odbieranych odpadów wyspecjalizowanymi środkami transportu dostosowanymi do rodzaju odpadów oraz potrzeb klientów.

Posiadamy pojazdy przystosowane do transportu odpadów w tym odpadów niebezpiecznych. Transport odpadów niebezpiecznych realizowany jest zgodnie z wymaganiami międzynarodowej konwencji dotyczącej drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych (ADR).

Ponadto dzięki zastosowaniu systemu lokalizacji GPS każda przewożona partia odpadów jest monitorowana od momentu odbioru po dostarczenie odpadów do miejsca unieszkodliwienia.

Zapraszamy do nieodpłatnej wyceny usługi transportu odpadów niebezpiecznych.